Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Европейски пространства 21"
Адрес
Град: Русе  7005
Улица/квартал: бул. Липник 14, КСУДС карта
Телефони: +359 82 822 867
Email: euspace@arenamedia.net
Тематики
Изкуство, Печат и масова комуникация, Вътрешна политика, международна политика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-91968
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветана Павлова Ненова председател Отговорно лице