Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно Читалище "Пробуда-1926" - Горна баня
Адрес
Град: София  1614
Улица/квартал: ул. Плакалница 17 карта
Телефони: +359 882 478 680
Email: probudagb@abv.bg
Url: http://www.probudagb.com
Тематики
Пътуване и туризъм, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-92380
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Иванова Христова Отговорно лице
Емил Емилов Шаранков Лице за контакт