Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български християнски студентски съюз
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 13 ет. 4 карта
Факс: (02)953-10-92
Email: office@bhss-org.com
Url: http://www.bhss-org.com
Тематики
Християнска религия, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-954-8074  (Стари кодове: 978-954-90692)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Райчинов Лице за контакт
Цветелина Георгиева Илиева Лице за контакт
Чавдар Стоянов Хаджиев управител Отговорно лице