Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Памет"
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Беласица 26 карта
П.К.: 235
Телефони: +359 882 364 335
Email: doncho@gmail.com
Url: https://leader.uraa.eu/
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91898
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дончо Минчев Пачиков Отговорно лице