Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
SCAS
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Народно събрание 10 карта
Телефони: +359 888 709 451
Email: rosen@scas.bg
bsavova@scas.bg
Url: http://www.scas.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91344  (Стари кодове: 978-954-92311, 978-954-91507)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Савова Лице за контакт
Росен Кирчев Петков председател на УС Отговорно лице