Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
SCAS
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Народно събрание 10 карта
Телефони: (02)987-02-93
Факс: (02)987-02-93
Email: info@scas.acad.bg
Url: http://www.scas.acad.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-92311  (Стари кодове: 978-954-91507)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Николов Лице за контакт
Росен Кирчев Петков председател на УС Отговорно лице
Виктор Кирилов Лице за контакт