Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АСОЦИАЦИЯ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА БЪЛГАРИЯ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 48 ет. 2 ап. ст. 206 карта
Телефони: +359 2 843 25 78
Email: blfa@abv.bg
Url: http://www.blfa-bg.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90557
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Радев Цветков председател на УС Отговорно лице