Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Алабин 16-20 карта
Телефони: +359 2 932 09 11
Факс: +359 2 987 26 04
Email: office@bia-bg.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9636
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Божидар Василев Данев Отговорно лице