Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: жк Левски, ул. Евлоги Георгиев 25 вх. Г ет. 3 ап. 38 карта
Телефони: +359 887 351 141
Факс: +359 52 306 423
Email: info@ecovarna.info
Url: http://www.ecovarna.info
Тематики
Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-2904  (Стари кодове: 978-954-90261, 978-954-90952)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Иванов Илиев Отговорно лице