Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФАМА i
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Яворец 4 карта
Телефони: +359 887 314 161
Email: igorshemtov@abv.bg
Url: http://www.famapublishers.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
ФАМА i е импринт
Кодове 978-619-218
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Игор Шемтов управител Отговорно лице