Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
WEB DIRECT
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изток карта
Телефони: +359 878 161 901
Email: hristulevg@gmail.com
Тематики
Икономика, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7052
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Христулев управител Отговорно лице