Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нетуърк Технолъджи Сълюшънс
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Суха река бл. 52 вх. Г карта
Телефони: 0879 172-985
Email: ntsdesign@abv.bg
Тематики
Ветеринарна медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90094
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Киров управител Отговорно лице
Никола Николов Лице за контакт