Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Министерство на финансите
Адрес
Град: София  1040
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 102 карта
Телефони: +359 2 9859 20 24
Email: ts.tsvetanova@minfin.bg
Url: http://www.minfin.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91435  (Стари кодове: 978-954-90636, 978-954-91720)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветелина Георгиева Цветанова Старши експерт отдел "Връзки с обществеността" Лице за контакт