Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Дондуков-Корсаков 1 карта
Телефони: +359 82 820 130
Факс: +359 82 820 134
Email: libruse@libruse.bg
Url: http://www.libruse.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-7404  (Стари кодове: 978-954-91216, 978-954-91511)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Евтимова директор Отговорно лице Телефони: +359 82 820 126