Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАРК М.Д
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 93 вх. А карта
Телефони: +359 887 954 842
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9363
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариана Асенова Доцинска Отговорно лице