Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кисимдаров Медия
Адрес
Град: Девин  4800
Улица/квартал: ул. Руен 14 карта
Email: offiice@kisimdarov.com
Url: https://kisimdarov.com/
Тематики
Наука
Статус
Активен
Кодове 978-619-92053
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Владимир Велков Кисимдаров Отговорно лице