Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бетаверсия
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: жк Люлин бл. 743 карта
Телефони: +359 887 725 170
Email: betasoftster@gmail.com
Тематики
История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91546
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Нивелинова Недкова-Ветова Отговорно лице