Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Амбела
Адрес
Град: Сливен  8800
Улица/квартал: жк Даме Груев бл. 10 вх. Б ап. 8 карта
Телефони: +359 897 806 266
Email: ambela@dir.bg
ambelahb@gmail.com
Url: http://ambela.sliven.net
Тематики
Карти и атласи, География, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8097
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Иванов Батинков управител Отговорно лице