Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ралица Иванова Цанова-Гълъбова
Адрес
Град: Луковит  5770
Улица/квартал: ул. Цар Симеон I 26 карта
Телефони: +359 877 613 272
Email: ralitsa.tsanova@yahoo.com
Тематики
Философия, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90558
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ралица Иванова Цанова-Гълъбова Отговорно лице