Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Европейски институт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 101 карта
Телефони: +359 2 988 64 10
Факс: +359 2 988 64 11
Email: office@europe.bg
Url: https://europeaninstitute.bg/
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91889  (Стари кодове: 978-954-91100, 978-954-91317)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любов Панайотова Отговорно лице
Апостол Апостолов Лице за контакт