Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медицински университет Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: бул. Васил Априлов 15 вх. А карта
Телефони: +359 32 602 207
Факс: +359 32 602 534
Email: rector@mu-plovdiv.bg
kiril_gk@abv.bg
Url: https://mu-plovdiv.bg
https://publisher.mu-plovdiv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-237  (Стари кодове: 978-954-9549, 978-619-7085)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Кирил Кираджиев ръководител отдел УНД Лице за контакт Телефони: +359 32 602 490
проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм ректор Отговорно лице