Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Chess Excelsior
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Розова долина 29 ет. партер карта
Телефони: +359 894 467 584
Email: chessexcelsior1@gmail.com
Тематики
Спорт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91982
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Салгадо Лопез управител Отговорно лице