Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Мелник
Адрес
Град: Сандански  2800
Улица/квартал: ул. Илинден 24 карта
Телефони: +359 896 624 293
Email: katja.mvp@abv.bg
ik_melnik@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
ИК Мелник е импринт на ЕТ Катерина Чобанова - Ирин-Пирин.
Кодове 978-954-447
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катерина Михаилова Чобанова управител Отговорно лице