Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Мелник
Адрес
Град: Сандански  2800
Улица/квартал: ул. Илинден 24 карта
Телефони: (0746)36-857
Email: katia777bg@yahoo.com
mvp@email.co.yu
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-447
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катерина Михаилова Чобанова управител Отговорно лице