Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Войс Академи
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Самуил 62 карта
Телефони: +359 878 573 901
Email: info@voiceacademy.bg
Url: http://www.voiceacademy.bg
Тематики
Музика, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90878
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Сотиров Лице за контакт
Петя Цветанова Данкова управител Отговорно лице