Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Алтер Его"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Александър I 16 вх. B карта
Телефони: + 359 889 875 267
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91188
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Бойков Диманов Отговорно лице