Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Аливго
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 6 карта
Телефони: (02)981-45-74
Email: alivgo@abv.bg
Url: http://www.alivgo.com
Тематики
Медицина, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8454  (Стари кодове: 978-954-90765)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Алла Ивановна Гоцева Отговорно лице