Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ник 1
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Венера 3 карта
Телефони: +359 2 971 00 49
Email: office@zknik.com
Тематики
Нумизматика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92200  (Стари кодове: 978-619-90228, 978-619-90864)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Николов управител Отговорно лице