Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Animaway
Адрес
Град: София  1233
Улица/квартал: ул. Враня 73 ап. ателие 1 карта
Телефони: +359 876 100 216
Факс: +359 2 441 63 59
Email: suzana@animaway.com
Url: http://www.animaway.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91714
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сузана Панова Никифорова управител Отговорно лице