Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Музикален свят
Адрес
Град: Пловдив  4006
Улица/квартал: ул. Славянска 63 ет. 2 ап. 3 карта
Телефони: 0888 397-686
Email: musical_world@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90028
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Полвдив  4006
Улица/квартал: ул. Славянска 63 ет. 2 ап. 3 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Стоянов управител Отговорно лице