Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИН ДРИЙМС
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: бул. Драган Цанков 59-63 ет. 8 карта
Телефони: (02)986-75-04
Email: trifon@ekranbg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90614
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Трифон Николаев Гяцов Отговорно лице