Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 108 карта
Телефони: +359 888 995 286
Email: milenov55@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-8640
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Костадинов Миленов Отговорно лице