Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мулти култи колектив
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Евлоги Георгиев 65 ет. 1 ап. 13 карта
Телефони: +359 898 239 850
Email: info@multikulti.bg
Url: http://multikulti.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7700
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://multikulti.bg/bg/publications
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бистра Петрова Иванова Отговорно лице