Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Станислава-Владимира Станкова
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: ул. Розова долина 25 вх. Б карта
Телефони: +359 882 800 877
Email: stanislavavladimira.consulting@gmail.com
Url: http://stanislavavladimira.consulting/
https://stanislavavladimira.com/
https://stanislavavladimira.pro/
https://elenanoble.org/
Тематики
Наука, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91860
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислава-Владимира Станиславова Станкова Отговорно лице