Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бриз
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Панагюрище 1 карта
Телефони: (02)978-00-42
Email: briz_k@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Фармация, хомеопатия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8241
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кристина Илиева Димитракова Отговорно лице