Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация РискМонитор
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 56 карта
Email: riskmonitorinfo@gmail.com
Url: http://riskmonitor.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-2914  (Стари кодове: 978-954-92264, 978-954-92501)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Стефан Попов изп. директор Отговорно лице
Юлия Рафаилович Лице за контакт