Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска платформа за международно развитие
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Княз Александър Дондуков 67 карта
Телефони: +359 2 943 30 52
Факс: +359 2 943 46 77
Email: bpid@bpid.eu
Url: http://www.bpid.eu
Тематики
Икономика, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7484
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петранка Филева председател на УС Отговорно лице
Петър Веселинов Бучков изп. директор Лице за контакт