Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Образователен форум
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: пл. България 1 карта
П.К.: 144
Телефони: (02)851-06-92
Факс: (02)951-51-09
Email: office@edubg.bg
Url: http://www.edubg.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-373
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1463
Улица/квартал: пл. България 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юрий Владимиров Анджекарски управител Отговорно лице