Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Висше училище по телекомуникации и пощи
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Стефан Младенов 1 карта
Телефони: +359 2 806 21 82; +359 887 602 082; +359 889 114 242
Email: rectoroffice@utp.bg
rector@utp.bg
vutp@abv.bg
Url: http://www.utp.bg/
Тематики
Икономика, История, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7521  (Стари кодове: 978-954-9332)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Стефан Младенов 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Поля Гочева ръководител БИИЦ Лице за контакт
проф. д-р Миглена Петрова Темелкова- Бакалова ректор Отговорно лице