Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ангелина Панчева
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: карта
Тематики
Астрология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92031
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангелина Атанасова Панчева Отговорно лице