Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мирослав Зашев
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. Боряна 3 Б карта
Телефони: +359 888 456 302
Email: z_miroslav@abv.bg
Url: http://www.miroslavzashev.blogspot.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90377
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Георгиев Зашев Отговорно лице