Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Noble Graphics
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Червена стена 4 ет. партер карта
Email: contact@noblegraphics.eu
Url: http://www.noblegraphics.eu
Тематики
Изкуство, Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92636
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Кенаров управител Отговорно лице