Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Беллопринт
Адрес
Град: Пазарджик  4400
Улица/квартал: ул. Константин Величков 97 карта
Телефони: (034)440-400
Факс: (034)441-694
Email: headoffice@belloprint.com
Url: http://www.belloprint.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-684
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Войчех Пьотр Пекаж управител Отговорно лице