Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Tea Time Stories
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: жк Редуда, ул. Слава 1 ет. 3 ап. 12 карта
Телефони: +359 894 307 619
Email: teatimestories@gmail.com
stoeva@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90925
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станимира Стефанова Петрова управител Отговорно лице