Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Керът
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Алеко Константинов 10 карта
Телефони: +359 888 333 278
Email: info@carrot-bg.com
Url: http://www.carrot-bg.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7460
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.carrot-bg.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симона Крумова управител Отговорно лице