Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екопрогрес
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Цветан Радославов 7 вх. В карта
Телефони: (02)872-02-66 , 0886 508-150
Email: ecoprogres@abv.bg
Url: http://www.ecoprogres.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2970  (Стари кодове: 978-954-91293, 978-954-9447, 978-954-90876)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Стефанов Димитров глав. ред. Отговорно лице