Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Монахиня Ксения (Станева)
Адрес
Град: Бургас  8019
Улица/квартал: кв. Долно Езерово, ул. Георги Дълбошки 41 карта
Телефони: +359 892 284 214
Email: m.ksenia@abv.bg
Url: http://www.svetogorets.com
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91720
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитринка Христова Станева Отговорно лице