Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колхида
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 131 карта
Телефони: (02)965-84-21, 0888 873-087
Email: kolhida1@abv.bg
Url: http://www.kolhida.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Здраве и красота, Домакинство и готварство, Книга-игра, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-954-672
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ясен Бориславов Ценов управител Отговорно лице