Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Цанко Лавренов"
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Янтра 2 карта
Телефони: +359 888 526 022
Email: tsankolavrenov@gmajl.com
Url: http://www.tsankolavrenov.org
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91202
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лаврен Александров Петров Отговорно лице