Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Соня Чукалова
Адрес
Град: София  1233
Улица/квартал: жк Банишора бл. 40 В ет. 14 карта
Email: sonya.chukalova@gmail.com
Тематики
Изкуство, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90572
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Соня Славчева Чукалова Отговорно лице