Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Исторически музей Исперих
Адрес
Град: Исперих  7400
Улица/квартал: ул. Цар Освободител 6 карта
Телефони: (08431)4783
Факс: (08431)4784
Email: museumisperih@yahoo.com
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92975
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Иванова Матева директор Отговорно лице