Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Марин Дринов 55 карта
Телефони: +359 52 677 117
Факс: +359 52 677 019
Email: press@mu-varna.bg
Url: http://press.mu-varna.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-221  (Стари кодове: 978-954-9685, 978-619-7137)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://books.mu-varna.bg
Книжарница Медицински колеж - Варна
Град: Варна  9002
Улица/квартал: бул. Цар Освободител карта
Телефони: +359 899 952 274
Книжарница Медицински университет - Варна
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Марин Дринов 55 карта
Телефони: +359 885 847 400
Книжарница УМБАЛ "Св. Марина"
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Христо Смирненски 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р дмн Красимир Иванов ректор Отговорно лице
Жанета Радкова ръководител отдел Издателска дейност Лице за контакт